Vad innebär Home of the Learning Minds för dig?

En ständig utveckling för alla:  våra kunder, Rejlers, och mig själv både privat och i min tjänst. Win-win-win. Ett utbyte mellan kollegor, det finns så mycket kunskap inom Rejlers.

Vad är mest utmanande i ditt arbete?

Vår bredd, att hålla sig ajour, där är Learning Breakfast/Lunch och Yammer viktiga verktyg. Att tillvarata all kompetens som finns och ta med den ut till Kund i lagom portioner.

 Varför vill du rekommendera Rejlers som arbetsgivare?

Det är ett stort starkt företag med känslan av en familj, en för alla, alla för en och att Rejlers är en väldigt inspirerande och öppen miljö att jobba i.

 

Teamtailor

Employer branding by Teamtailor