Vad får dig att trivas på Rejlers?

Rejlers erbjuder mig stora möjligheter att lära mig mer och värdesätter initiativ till ständig utveckling. Jag uppskattar att jag själv kan påverka min vardag i stor utsträckning och styra mitt arbete i den riktning jag vill utvecklas.

En av Rejlers superpowers är Love the challenge. Vad innebär det för dig?

Jag tycker det är väldigt roligt att hela tiden bli utmanad att hitta nya smarta lösningar. På Rejlers har jag hittat möjligheter att tillämpa ny teknik i olika kontext och på så vis har vi kunnat skapa riktigt effektiva och konkurrenskraftiga arbetssätt som vi inte tidigare provat. Tack vare att vi vågat prova nya arbetssätt och verktyg använder vi nu flera av dem regelbundet. Jag gillar att Rejlers tänker framåt och förespråkar att vi vågar utmana rutiner för att utveckla dem.

En av Rejlers superpowers är Brilliant Networks. Vad innebär det för dig?

Rejlers var min första arbetsplats efter jag slutfört mina civilingenjörsstudier. Att gå in i ett bolag där över 2000 unika medarbetare tillsammans har tusentals års erfarenhet av att utveckla vårt samhälle innebär att jag får tillgång till enorm expertis. Jag värdesätter att det finns många kompetenta kollegor och kunder att jobba tillsammans med, lära av och lära med.

En av Rejlers superpowers är Open source culture. Vad innebär det för dig?

Att ha en arbetsgivare som uppmuntrar kontinuerligt lärande hjälper till att driva vår vetgirighet. Det finns en stor kompetensbank inom Rejlers och tillsammans med våra kunder kan vi skapa lösningar som är välanpassade till var utmanings sammanhang. Det är inspirerande att få arbeta i team med många andra kunniga kollegor och samarbetspartners där jag får lära mig nya saker och samla erfarenhet varje ny arbetsdag.

Teamtailor

Employer branding by Teamtailor