Andreé Altergren

Andreé Altergren

Konsult – Energy

Varför vill du rekommendera Rejlers som arbetsgivare?

Rejlers är som ett litet företag i ett större: Man har resurser som ett större företag men stämningen är som på ett mindre där man stöttar varandra och lär av varandra. Dessutom kan man i stor utsträckning påverka sin egen utveckling då man är ett bolag som har lärande högst på agendan. 

Vad är det bästa med Rejlers?

Fantastiska kollegor och det ständiga lärandet, men vill också lyfta att vi har möjligheten att testa på flera olika teknikområden och utvecklas då Rejlers besitter kompetenser inom samtliga spänningsnivåer.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsdagar kan variera väldigt mycket. Jag som uppdragsledare har ständig dialog med kunden i de projekt jag uppdragsleder. Men då jag projekterar mycket själv så kan det vara allt ifrån att göra beräkningar på befintligt nät för att kunna analysera vad som behöver åtgärdas men även vara ute i fält och kolla verkliga förutsättningar för projekten. Till projekten hör också till att finna lösningar på hur man kan bygga om näten på ett säkert och kostnadseffektivt sätt så att det uppfyller gällande krav och standarder. Allt sätts sedan samman och dokumenteras till kunden som tar beslut om investering. Under projektens gång bollas det mycket idéer internt med Rejlare men även med kund för att finna de bästa lösningarna.Jobbar man med nätplanering är det mycket beräkningar och analyser för att kunna göra en grovplanering av ett helt område. Då tar man även fram förutsättningar för vad som behöver göras i fördelningsstationer och på regionnätet.     

 


andree.altergren@rejlers.se

+46766777762

Teamtailor

Employer branding by Teamtailor