Varför vill du rekommendera Rejlers som arbetsgivare?

Rejlers är som ett litet företag fast stort. Här får du möjlighet att påverka och lär känna hela organisationen väldigt snabbt samtidigt som vi har mycket resurser som ett större företag. Stämningen är familjer och vi stöttar och lär av varandra hela tiden.

 Vad är det bästa med Rejlers?

Fantastiska kollegor, familjär stämning och ständigt lärande!

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsdagar är väldigt varierade och jag lär mig dagligen någonting nytt! Dels har jag kontakt med kunden och entreprenören i de projekt jag uppdragsleder. I de samtalen kommer ofta tekniska frågor upp, vid behov rådfrågar jag då någon av mina grymma kollegor innan jag återkopplar till entreprenören/kunden. Sedan arbetar jag med uppdragsledning av våra pågående projekteringar. Dels utför jag själv projektering men mest tid lägger jag på att diskutera och bolla med mina kollegor. I mina projekt är vi cirka tio Rejlare som samarbetar och projekten pågår ofta ett eller flera år vilket gör att samordning och uppföljning är väldigt viktigt.

 

adrian.baars@rejlers.se

Teamtailor

Employer branding by Teamtailor