Vad innebär Home of the Learning Minds för dig?

 Att företaget och ledningen bejakar kunskap hos medarbetarna. Inte bara kunskap som rör det pågående projektet utan generell kunskap i ett bredare perspektiv vilket är utvecklande på många sätt och därigenom bidrar till en medarbetare som blir bättre rustad att ta sig an arbetsuppgifter även i utkanten av dennes egentliga område eller bransch. 

Vad är mest utmanande i ditt arbete?

Att se till att om möjligt ligga steget före kunden vad gäller arbetsuppgifter, lösningar och leveranser. 

Teamtailor

Employer branding by Teamtailor