Inga-Lill Abrahamsson

Inga-Lill Abrahamsson

Teamledare inom belysning – Energy

Hur märker du av Rejlers vision Home of the learning minds i ditt dagliga arbete? Genom att Rejler Genom att Rejlers ofta har learning breakfast där man få information om vad vi gör då medarbetare berättar  om spännande projekt, affärsområden etc samt intervjuer av våra kunder och andra spännande personer i näringslivet. Detta öppnar upp för nya tankar kring samarbeten och nya affärsidéer. Också genom våra kunder och deras tankar.

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Efter en cykeltur till jobbet, börjar jag dagen med att läsa mail, sedan stämmer jag av med mina kollegor hur dagen ser ut om vi behöver ha någon avstämning i något projekt. Projekterar i något belysningsprojekt. Kl. 09.00 är det oftast något projekteringsmöte fram till 11.00. Passar på att svara på frågor som kommit via mail. Lunch. Nytt projekteringsmöte klockan 13.00-14.30 . Fortsätter med projektering för något projekt efter mötet. 15.00 är det arbetsmöte med någon landskapsarkitekt samt lite avstämning med närmaste chef. Genomgång av mail som kommit under möten. Sedan är det cykeltur hem

Teamtailor

Employer branding by Teamtailor